Vastrentende obligaties

Ontdek de kracht van vastrentende obligaties: Een gids voor het bereiken van financieel evenwicht

In het huidige dynamische beleggingslandschap is het zoeken naar een evenwicht in je portefeuille cruciaal voor financiële stabiliteit op de lange termijn. Vastrentende obligaties bieden een betrouwbare manier om dit evenwicht te bereiken door stabiele inkomsten te bieden en als afdekking tegen marktvolatiliteit te fungeren. In deze uitgebreide gids bekijken we hoe u vastrentende obligaties kunt gebruiken om evenwicht te vinden in uw portefeuille en hoe u deze beleggingsstrategie kunt integreren.

De ongebruikelijke correlatie tussen aandelen en obligaties

Historisch gezien dicteert een goed ingeburgerd verhaal in de financiële wereld dat wanneer aandelen dalen, obligaties stijgen. Toch heeft deze traditionele relatie de afgelopen jaren wat turbulentie gekend.

Opmerking: De correlatie tussen aandelen en obligaties is een statistische maatstaf die aangeeft in welke mate deze twee variabelen ten opzichte van elkaar verschuiven.

Vooral het afgelopen jaar was een uitdagende omgeving voor vastrentende waarden, waarbij obligaties voor het eerst in decennia samen met aandelen daalden. Deze anomalie werd veroorzaakt door snelle renteverhogingen door centrale banken tegen een achtergrond van recordhoge inflatiecijfers, die aanzienlijke onrust veroorzaakten in de economie.

Een momentopname van de correctieperiodes op de aandelenmarkt

Een onderzoek naar de correlatie tussen aandelen en obligaties tijdens aandelencorrectieperioden sinds 2010 laat zien hoe ongewoon deze was. Hier volgt een kort overzicht van deze marktcorrectieperioden:

  1. Flash crash (april 2010-juli 2010)
  2. Afwaardering Amerikaanse schuld (april 2011-oktober 2011)
  3. Vertraging China (mei 2015-augustus 2015)
  4. Olieprijsschok (november 2015-februari 2016)
  5. Amerikaanse inflatie/tariefschrik (januari 2018-februari 2018)
  6. Wereldwijde selloff (september 2018-december 2018)
  7. COVID-19 pandemie (februari 2020-maart 2020)
  8. Historische inflatie en renteverhogingen (januari 2022-oktober 2022)

De terugkeer van vastrentende waarden als ballast voor de portefeuille

Nu de effecten van de renteverhogingen wegebben en de markten zich meer richten op de groei, kunnen vastrentende waarden hun rol als ballast voor de portefeuille weer opeisen.

Economische verzwakking zou over het algemeen positief moeten zijn voor vastrentende obligaties, die diversificatie bieden ten opzichte van aandelen.

Wat zijn vastrentende obligaties?

Een vastrentende obligatie is een schuldbewijs dat een vaste rente betaalt aan de obligatiehouder tot de vervaldatum. In vergelijking met aandelen zijn deze obligaties een beleggingsoptie met een relatief laag risico die overheden, gemeenten en bedrijven uitgeven om kapitaal aan te trekken.

Ondanks het optimisme over het rendement van obligaties aan het begin van 2023, blijven de acties van de Fed een lange schaduw werpen over de Bloomberg U.S. Aggregate Index, waardoor het moeilijk is om winst te boeken.

Soorten vastrentende obligaties

Overheidsobligaties worden uitgegeven door de overheid om overheidsuitgaven te financieren.

Bedrijfsobligaties worden uitgegeven door bedrijven om kapitaal op te halen voor verschillende doeleinden, zoals uitbreiding of herfinanciering van schulden.

Gemeentelijke obligaties worden uitgegeven door staats- of lokale overheden om overheidsprojecten zoals de ontwikkeling van infrastructuur te financieren.

Voordelen van vastrentende obligaties

Vast inkomen: Vastrentende obligaties bieden een voorspelbare inkomstenstroom door regelmatige rentebetalingen.

Behoud van kapitaal: Ze bieden meer stabiliteit in vergelijking met aandelen, waardoor ze een waardevol instrument zijn om kapitaal te behouden tijdens marktdalingen.

Diversificatie: Het toevoegen van vastrentende obligaties aan je portefeuille kan helpen om risico's te beperken en de algehele assetallocatie in balans te brengen.

Vastrentende obligaties integreren in uw portefeuille

Uw risicotolerantie inschatten

Voordat u vastrentende obligaties in uw portefeuille opneemt, is het essentieel om uw risicotolerantie en beleggingsdoelen te beoordelen. Houd rekening met factoren zoals uw leeftijd, financiële verplichtingen en langetermijndoelen om de juiste toewijzing voor vastrentende obligaties in uw portefeuille te bepalen.

Assetallocatie strategie

Diversificatie: Wijs een deel van je portefeuille toe aan vastrentende obligaties om het risico te spreiden en de algehele volatiliteit te verlagen.

Herbalanceren: Herbekijk en herbalanceer uw portefeuille regelmatig om de gewenste assetallocatie te behouden en ervoor te zorgen dat vastrentende obligaties een strategische rol blijven spelen in uw beleggingsstrategie.

Heropbouw van een vastrentende allocatie

Ondanks de ongewoon positieve correlatie tussen obligatierendementen en aandelenverliezen in 2022, kunnen gunstigere inflatievooruitzichten de diversificatie in de toekomst verbeteren.

Waar op te focussen in vastrentende waarden

Beleggers moeten kijken naar de blootstelling van hun obligatiefonds aan holdings van hoge kwaliteit en naar de looptijd.

We raden credits van hogere kwaliteit aan, die beter bestand zijn tegen economische zwakte dan hun tegenhangers van lagere kwaliteit.

Het belang van diversificatie

Tijdens perioden van marktvolatiliteit speelt diversificatie een cruciale rol in de opbouw van obligatieportefeuilles.

Vooruitkijken: Een meer constructieve kijk

Na een langdurige inzinking lijken vastrentende obligaties klaar om hun status als diversifiers van aandelen in beleggersportefeuilles te herwinnen.

Nu de inflatie een neerwaartse trend vertoont en de beleidsrente mogelijk haar piek bereikt, lijken de risico-rendementsvooruitzichten voor obligaties gunstig.

Niemand kan zekerheid hebben over de vooruitzichten van vandaag, maar in de komende 12 maanden hebben vastrentende waarden van hoge kwaliteit het potentieel om aantrekkelijke kansen te bieden vanuit het oogpunt van zowel rendement als totaalrendement, ter ondersteuning van hun traditionele rol als ballast binnen gediversifieerde portefeuilles.

Conclusie

Het opnemen van vastrentende obligaties in uw beleggingsportefeuille kan aanzienlijk bijdragen aan het bereiken van evenwicht en stabiliteit. Door de basisprincipes te begrijpen, kunt u een gediversifieerde aanpak hanteren met vastrentende obligaties die kunnen helpen bij het navigeren door marktonzekerheden en het opbouwen van een veerkrachtige portefeuille voor de lange termijn.

Als je overweegt om vastrentende obligaties in je portefeuille op te nemen, overleg met ons zodat we ervoor zorgen dat het aansluit bij uw beleggingsdoelen en risicotolerantie. Met zorgvuldige planning en uitvoering kunnen vastrentende obligaties een waardevolle aanvulling zijn op uw beleggingsstrategie.

Ontvang objectief advies van een financieel adviseur die u kunt vertrouwen

Profiteer van het werken met een CERTIFIED PENSION PLANNER waarvan bewezen is dat hij de belangen van zijn klanten voorop stelt, die geen commissies accepteert en die de expertise heeft om je naar je doelstellingen te begeleiden.