Recessiebestendige strategieën

Recessiebestendige strategieën: beleggen om een storm te doorstaan

Kan een recessie worden bestreden met beleggingen? Verschillende grote krachten komen momenteel samen om het economische klimaat vorm te geven. Inflatie, of de geleidelijke maar gestage stijging van de prijzen van goederen en diensten in de loop van de tijd, is een belangrijke reden tot bezorgdheid omdat het de waarde van geld in de loop van de tijd vermindert. Naast het verminderen van de koopkracht en het uithollen van de waarde van uw spaargeld, kan een hoge inflatie ook de kosten van het lenen van geld verhogen.

De mogelijke gevaren binnen de financiële sector zijn een andere factor om over na te denken. Niet-presterende leningen, onvoldoende kapitaalbuffers en kwetsbaarheid voor turbulente financiële markten zijn enkele van de gevaren waarmee banken worden geconfronteerd, ondanks hun belang voor economische groei en stabiliteit. Meerdere grote financiële instellingen zijn de afgelopen jaren failliet gegaan, waaronder Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank. Het resultaat is een toename van de economische en financiële instabiliteit.

Sommige analisten voorspellen een dreigende wereldwijde recessie als gevolg van deze problemen en de combinatie van economische groei onder het trendmatige niveau en stijgende rentetarieven. Er zijn ook hoopvolle indicatoren voor de markten, zoals de opkomst in Azië en de mogelijkheid dat de economie van China zal doorwerken op andere markten. Aangezien het economische klimaat echter voortdurend verandert en beïnvloed wordt door een breed scala aan factoren, is het cruciaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, belangrijke indicatoren te volgen en beleggingsstrategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Welke voorzorgsmaatregelen bestaan er en welke methoden kunnen beleggers gebruiken om eventuele stormen te doorstaan?

Uw beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid herkennen

Het is van cruciaal belang om te weten wat je beleggingsdoelen zijn en welk risiconiveau je kunt tolereren. Met deze informatie kunnen we een plan voor uw beleggingen opstellen dat u helpt uw doelen te bereiken en tegelijkertijd uw financiële zekerheid beschermt tegen marktdalingen.

De waarde van investeren in diversificatie

Het idee van diversiteit staat centraal in de financiële wereld. Je kunt de effecten van een neergang op een belegging beperken en misschien verliezen beperken tijdens een recessie door je bezit te diversifiëren over een breed scala aan activa klassen, sectoren en geografische regio's. Het doel van deze aanpak is om een portefeuille te creëren die meer gediversifieerd en stabiel is.

Effecten en sectoren die als veilig worden beschouwd

Sommige sectoren kunnen de storm langer doorstaan dan andere. Een deel van je portefeuille zou kunnen worden belegd in defensieve aandelen of sectoren zoals gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen of nutsbedrijven die het beter doen tijdens economische recessies. De vraag naar goederen en diensten in deze sectoren is vaak consistenter, waardoor ze een veiligere keuze zijn.

Mogelijkheden om verstandig te beleggen

Het is mogelijk om koopjes te vinden op de aandelenmarkt tijdens een recessie. Als de markt zich herstelt, kunnen we profiteren van de opleving van aandelen die geweldige fundamentals en solide langetermijnvooruitzichten hebben, maar die nu onder hun werkelijke waarde worden verkocht. Geduld en een langetermijnvisie zijn voorwaarden voor succes bij value investing.

Allocatie van kasstroom en vastrentende waarden

In tijden van marktvolatiliteit kan het diversifiëren van je portefeuille met obligaties en andere vastrentende beleggingen je helpen om de storm te doorstaan. Bovendien kunnen we snel reageren als we wat geld achter de hand hebben voor alle investeringsmogelijkheden die tijdens deze recessie kunnen opduiken.

Je beleggingsportefeuille regelmatig evalueren en aanpassen

Het is essentieel om je portefeuille regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat deze nog steeds in lijn is met je doelstellingen en je risicobereidheid. Om de doelsamenstelling van je beleggingsportefeuille te behouden, kan het nodig zijn om deze van tijd tot tijd opnieuw in evenwicht te brengen. Met deze methode kunnen we goed presterende holdings liquideren en je portefeuille opnieuw in evenwicht brengen door de blootstelling aan potentieel goedkope effecten te verhogen.

De verwachtingen van beleggers managen door een open dialoog

Vraag je financieel adviseur om je op de hoogte te houden van de staat van de markt, de risico's die hij bereid is te nemen en de redenering achter zijn investeringskeuzes. In een dalende markt is het belangrijk om je langetermijndoelen voor ogen te houden en ervoor te zorgen dat je geen overhaaste beslissingen neemt op basis van tijdelijke veranderingen.

De volgende stap?

Een gratis en vrijblijvend adviesgesprek kan je helpen het huidige economische klimaat te doorgronden en een koers uit te zetten naar je financiële doelen.

Houd er rekening mee dat alle beleggingsideeën breed van aard zijn en mogelijk moeten worden aangepast op basis van uw unieke situatie. Neem vandaag nog contact met ons op, Expat Wealth At Work biedt individuele aanbevelingen en ondersteuning wanneer u te maken krijgt met veranderende marktomstandigheden en uw financiële doelen nastreeft.